All skills


În curând...


Pachet online de pregătire a competențelor de lectură (nivel CEFR B2, B2+, C1)

 

Cui i se adresează?

 • Adolescenților, tinerilor, adulților cu diverse stiluri de învățare care doresc să își îmbunătățească competențele de lectură;
 • Elevilor, tinerilor, adulților care intenționează să susțină un examen de tip Cambridge;
 • Elevilor/adulților care doresc să lucreze suplimentar pentru a-și exersa competențele lingvistice dezvoltate în cadrul programelor de pregătire față în față la nivelurile B2, B2+,C1.

 

Beneficii:

 • Flexibilitate a programului de studiu;
 • Un pachet de resurse electronice de tip text, imagine, audio și audio-video;
 • Strategii de lectură explicate și aplicate pe fiecare tip de cerință;
 • Exemple de activități de Reading (texte) pentru fiecare tip de cerință, urmate de răspunsuri și raționamentul folosit în alegerea acestora;
 • Sfaturi utile pentru abordarea eficientă a fiecărui tip de activitate;
 • Indicații legate de punctaj;
 • Materiale care se parcurg în ritm propriu;
 • Studiu individual acasă sau într-un spațiu ales de cursant – nu este necesară deplasarea;
 • Oportunități online, suplimentare, de exersare a competențelor lingvistice dezvoltate în cadrul programelor de pregătire față în față;
 • Familiarizare cu platformele electronice de învățare;
 • Webinarii periodice la cerere.

 

Metode:

 • Tehnici de lucru inovatoare cu sprijinul TIC  și procedee didactice ludice;
 • Exersare în condiții similare cu cele de examen (computer-based);
 • Aplicații/software-uri utilizate: MS Office, Adobe, Canva, Audacity, Kahoot, Socrative, Hot Potatoes etc.;
 • Platformă de e-learning: https://lingualab.ro/

 

Rezultate:

 • Competențe de lectură dezvoltate pentru nivelurile de limbă Common European Framework of Reference (CEFR) B2, B2+, C1
 • Capacitatea de a înțelege limba engleză scrisă folosită în contexte familiare, profesionale sau academice;
 • Înțelegerea unei mari varietăți de texte;
 • Îmbogățirea semnificativă a vocabularului în limba engleză;
 • Comunicare eficientă cu colegii de serviciu/facultate, cu colaboratori sau parteneri internaționali.


*** 


Pachet online de pregătire a competențelor gramaticale și de vocabular (nivel CEFR B2, B2+, C1)

 

Cui i se adresează?

 • Adolescenților, tinerilor, adulților cu diverse stiluri de învățare care doresc să își îmbunătățească competențele gramaticale și de vocabular;
 • Elevilor, tinerilor, adulților care intenționează să susțină un examen de tip Cambridge;
 • Elevilor/adulților care doresc să lucreze suplimentar pentru a-și exersa competențele lingvistice dezvoltate în cadrul programelor de pregătire față în față la nivelurile B2, B2+,C1.

 

Beneficii:

 • Flexibilitate a programului de studiu;
 • Un pachet de resurse electronice de tip text, imagine, audio și audio-video;
 • Exemple pentru fiecare tip de cerință în parte, urmate de răspunsuri și raționamentul folosit în alegerea acestora;
 • Sfaturi clare pentru fiecare tip de exercițiu, mențiuni referitoare la posibile greșeli de abordare;
 • Indicații legate de punctaj;
 • Materiale care se parcurg în ritm propriu;
 • Studiu individual acasă sau într-un spațiu ales de cursant – nu este necesară deplasarea;
 • Oportunități online, suplimentare, de exersare a competențelor lingvistice dezvoltate în cadrul programelor de pregătire față în față;
 • Familiarizare cu platformele electronice de învățare;
 • Webinarii periodice la cerere.

 

Metode:

 • Tehnici de lucru inovatoare cu sprijinul TIC  și procedee didactice ludice;
 • Exersare în condiții similare cu cele de examen (computer-based);
 • Aplicații/software-uri utilizate: MS Office, Adobe, Canva, Audacity, Kahoot, Socrative, Hot Potatoes etc.;
 • Platformă de e-learning: https://lingualab.ro/

 

Rezultate:

 • Competențe de gramatică și de vocabular dezvoltate pentru nivelurile de limbă Common European Framework of Reference (CEFR) B2, B2+, C1;
 • Capacitatea de a folosi limba engleză într-un context profesional sau academic;
 • Îmbogățirea semnificativă a vocabularului în limba engleză;
 • Capacitatea de a folosi corect structuri gramaticale complexe;
 • Comunicare eficientă cu colegii de serviciu/facultate, cu colaboratori sau parteneri internaționali.


*** 


Pachet online de pregătire a competențelor de înțelegere a unui text audiat în limba engleză (nivel CEFR B2, B2+, C1)

 

Cui i se adresează?

 • Adolescenților, tinerilor, adulților cu diverse stiluri de învățare care doresc să își îmbunătățească competențele de înțelegere a unui text audiat;
 • Elevilor, tinerilor, adulților care intenționează să susțină un examen de tip Cambridge;
 • Elevilor/adulților care doresc să lucreze suplimentar pentru a-și exersa competențele lingvistice dezvoltate în cadrul programelor de pregătire față în față la nivelurile B2, B2+,C1.

 

Beneficii:

 • Flexibilitate a programului de studiu;
 • Un pachet de resurse electronice de tip text, imagine, audio și audio-video;
 • Exemple pentru fiecare tip de cerință în parte, urmate de răspunsuri și raționamentul folosit în alegerea acestora;
 • Sfaturi clare pentru fiecare tip de exercițiu, mențiuni referitoare la posibile greșeli de abordare;
 • Indicații legate de punctaj;
 • Materiale care se parcurg în ritm propriu;
 • Studiu individual acasă sau într-un spațiu ales de cursant – nu este necesară deplasarea;
 • Oportunități online, suplimentare, de exersare a competențelor lingvistice dezvoltate în cadrul programelor de pregătire față în față;
 • Familiarizare cu platformele electronice de învățare;
 • Webinarii periodice la cerere.

 

Metode:

 • Tehnici de lucru inovatoare cu sprijinul TIC  și procedee didactice ludice;
 • Exersare în condiții similare cu cele de examen (computer-based);
 • Aplicații/software-uri utilizate: MS Office, Adobe, Canva, Audacity, Kahoot, Socrative, Hot Potatoes etc.;
 • Platformă de e-learning: https://lingualab.ro/

 

Rezultate:

 • Competențe de înțelegere a unui text audiat dezvoltate pentru nivelurile de limbă Common European Framework of Reference (CEFR) B2, B2+, C1;
 • Capacitatea de a înțelege limba engleză vorbită de nativi, în contexte diverse;
 • Înțelegerea unei mari varietăți de texte;
 • Îmbogățirea semnificativă a vocabularului în limba engleză;
 • Capacitatea de a înțelege expresii idiomatice și structuri gramaticale complexe;
 • Comunicare eficientă cu colegii de serviciu/facultate, cu colaboratori sau parteneri internaționali.


 ***


Pachet online de pregătire a competențelor de scriere în limba engleză (nivel CEFR B2, B2+, C1)

 

Cui i se adresează?

 • Adolescenților, tinerilor, adulților cu diverse stiluri de învățare care doresc să își îmbunătățească competențele de scriere în limba engleză;
 • Elevilor, tinerilor, adulților care intenționează să susțină un examen de tip Cambridge;
 • Elevilor/adulților care doresc să lucreze suplimentar pentru a-și exersa competențele lingvistice dezvoltate în cadrul programelor de pregătire față în față la nivelurile B2, B2+,C1.

 

Beneficii:

 • Flexibilitate a programului de studiu;
 • Un pachet de resurse electronice de tip text, imagine, audio și audio-video;
 • Exemple pentru fiecare tip de cerință în parte, urmate de compuneri punctate ca “successful” pentru fiecare tip de cerință;
 • Sfaturi utile pentru fiecare tip de cerință, mențiuni referitoare la posibile greșeli de abordare;
 • Mențiuni referitoare la grila de evaluare folosită;
 • Indicații legate de punctaj;
 • Materiale care se parcurg în ritm propriu;
 • Studiu individual acasă sau într-un spațiu ales de cursant – nu este necesară deplasarea;
 • Oportunități online, suplimentare, de exersare a competențelor lingvistice dezvoltate în cadrul programelor de pregătire față în față;
 • Familiarizare cu platformele electronice de învățare;
 • Webinarii periodice la cerere.

 

Metode:

 • Tehnici de lucru inovatoare cu sprijinul TIC  și procedee didactice ludice;
 • Exersare în condiții similare cu cele de examen (computer-based);
 • Aplicații/software-uri utilizate: MS Office, Adobe, Canva, Audacity, Kahoot, Socrative, Hot Potatoes etc.;
 • Platformă de e-learning: https://lingualab.ro/

 

Rezultate:

 • Competențe de scriere dezvoltate pentru nivelurile de limbă Common European Framework of Reference (CEFR) B2, B2+, C1;
 • Capacitatea de a folosi limba engleză într-un context familiar, profesional sau academic;
 • Capacitatea de a produce texte complexe;
 • Îmbogățirea semnificativă a vocabularului în limba engleză;
 • Capacitatea de folosi corect structuri gramaticale complexe, cuvinte de legătură, vocabular specific etc.
 • Comunicare eficientă cu colegii de serviciu/facultate, cu colaboratori sau parteneri internaționali.


 ***


Pachet online de pregătire a competențelor de exprimare orală în limba engleză (nivel CEFR B2, B2+, C1)

 

Cui i se adresează?

 • Adolescenților, tinerilor, adulților cu diverse stiluri de învățare care doresc să își îmbunătățească competențele de exprimare orală;
 • Elevilor, tinerilor, adulților care intenționează să susțină un examen de tip Cambridge;
 • Elevilor/adulților care doresc să lucreze suplimentar pentru a-și exersa competențele lingvistice dezvoltate în cadrul programelor de pregătire față în față la nivelurile B2, B2+, C1.

 

Beneficii:

 • Flexibilitate a programului de studiu;
 • Un pachet de resurse electronice de tip text, imagine, audio și audio-video;
 • Ghidaj pentru fiecare tip de cerință în parte, urmat de exemplificări referitoare la abordarea cu succes a acestora;  
 • Sfaturi utile pentru fiecare tip de cerință, mențiuni referitoare la posibile greșeli de abordare;
 • Mențiuni referitoare la grila de evaluare folosită;
 • Indicații legate de punctaj;
 • Materiale care se parcurg în ritm propriu;
 • Studiu individual acasă sau într-un spațiu ales de cursant – nu este necesară deplasarea;
 • Oportunități online, suplimentare, de exersare a competențelor lingvistice dezvoltate în cadrul programelor de pregătire față în față;
 • Familiarizare cu platformele electronice de învățare;
 • Webinarii periodice la cerere.

 

Metode:

 • Tehnici de lucru inovatoare cu sprijinul TIC  și procedee didactice ludice;
 • Exersare în condiții similare cu cele de examen (computer-based);
 • Aplicații/software-uri utilizate: MS Office, Adobe, Canva, Audacity, Kahoot, Socrative, Hot Potatoes etc.;
 • Platformă de e-learning: https://lingualab.ro/

 

Rezultate:

 • Competențe de exprimare orală dezvoltate pentru nivelurile de limbă Common European Framework of Reference (CEFR) B2, B2+, C1;
 • Capacitatea de a folosi limba engleză într-un context familiar, profesional sau academic;
 • Capacitatea de a purta dialoguri pe teme diverse;
 • Fluență în limba engleză;
 • Îmbogățirea semnificativă a vocabularului în limba engleză;
 • Capacitatea de folosi corect structuri gramaticale complexe, expresii idiomatice, vocabular specific sofisticat;
 • Comunicare eficientă cu colegii de serviciu/facultate, cu colaboratori sau parteneri internaționali.