Despre proiect

Proiectul „Centru de pregătire lingvistică”, implementat de Lingua Lab are ca scop realizarea și livrarea de programe de pregătire lingvistică în sistem față în față, blended-learning și online în vederea susținerii examenelor de limbă engleză, a dezvoltării personale sau a creșterii competitivității pe piața muncii. Acest proiect este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Numele proiectului: FII TU, FII ANTREPRENOR IN REGIUNEA VEST [POCU/82/3/7/106435 (https://antreprenor-in-vest.ro/)]

Beneficiar/Parteneri: Centrade Direct SRL, Asociația European Academy, Apopsi AE


Denumirea planului de afacere: Centru de pregătire lingvistică

Beneficiar de ajutor de minimis: Lingua Lab – Moving Uphill S.R.L.

Scop: Realizarea și livrarea de programe de pregătire lingvistică în sistem față în față, blended-learning și online în vederea susținerii examenelor de limbă engleză, a dezvoltării personale sau a creșterii competitivității pe piața muncii.

Obiective:

 • Proiectarea și livrarea a 2 tipuri de cursuri față în față de pregătire pentru susținerea examenelor internaționale de limba engleză în 12 luni de proiect.
 • Proiectarea și livrarea a 2 tipuri de cursuri de tip blended-learning de pregătire pentru susținerea examenelor internaționale de limbă engleză în 12 luni de proiect.
 • Realizarea de 5 pachete de materiale de pregătire online pentru niveluri și tipuri diferite de competență lingvistică în limba engleză în 12 luni de proiect. 

Rezultate preconizate:

 • 2 locuri de muncă create
 • 1 portal e-learning
 • Programe de pregătire lingvistică proiectate
 • Programe de pregătire lingvistică livrate în sistem față în față/blended-learning/online
 • Materiale de publicitate realizate (flyer, roll-up, banner, afiș)
 • 1 pachet online de dezvoltare a competențelor de lectură
 • 1 pachet online de dezvoltare a competențelor gramaticale și de vocabular
 • 1 pachet online de dezvoltare a competențelor de înțelegere a unui text audiat în limba engleză
 • 1 pachet online de dezvoltare a competențelor de exprimare în scris în limba engleză
 • 1 pachet online de dezvoltare a competențelor de exprimare orală în limba engleză
 • O comunitate de practică dezvoltată
 • Parteneriate cu alți actori locali 

 

Valoare totală: 40.000 EUR

Data începerii: 12.10.2019

Data finalizării: 11.10.2020

 

 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020