Articole

Instrumente TIC în procesul didactic

Utilizarea tehnologiilor informaționale și de comunicare (TIC) în procesul educațional a luat amploare mai ales în ultima perioadă.  În contextul noilor realități, introducerea instrumentelor TIC în procesul instructiv- educativ este absolut necesară, cu atât mai mult cu cât competența digitală este una dintre cele opt competențe -cheie care trebuie avute în vedere în procesul de formare al tinerilor. În cele ce urmează, vă prezentăm câteva instrumente/aplicații care pot fi integrate și folosite cu succes atât de către profesori/ formatori cât și de către elevi/ cursanți. Includerea instrumentelor TIC în procesul de învățare înseamnă o vizualizare mai bună a informației, soluții inedite, ore interesante și originale și, nu în ultimul rând, eficientă crescută.


https://lingualab.ro/pluginfile.php/382/mod_page/content/9/Articol-instrumente-ICT.pdf?time=1602847426531